Här får du en genomgång av de Blackjack regler som du faktiskt måste ha koll på. I alla fall om du vill bli en vinnare. Som väl är är det begripliga regler som är enkla att lära sig, så tveka inte att komma igång med det spännande kortspelet! Så snart du bemästrar Blackjack regler kan du också gå vidare och utveckla ditt spel med olika strategier. Men du gör klokast i att först och främst fokusera på grunderna. När du slår dig ned vid spelbordet är huset, som representeras av en croupier, din motspelare. Vinsten i Blackjack är i regel lika stor som insatsen.

Blackjack regler & mål – grunden

Först och främst ska du ha koll på vilka kortvärden som gäller enligt Blackjack regler. Det är ingen stor sak, eftersom det är fullt logiskt och inte något komplicerat som måste nötas in. Korten 1-10 är värda motsvarande, 1-10. Oavsett färg. Klädda kort – knektar, damer och kungar – är värda 10. Det som sticker ut är Ess, som kan räknas både som 1 och 11. (Ess tillsammans med ett kort med värdet 10 ger därmed Blackjack, mer om det längre fram.) Kortvärden kan sammanfattas i tre punkter. • 2–10 alla färger – talvärdet på kortet • Alla klädda kort/bildkort – värdet 10 • Ess – värdet 1 eller 11

Målet är att summan av dina kort ska bli 21. Är summan över 21 blir du ”tjock” och är ute. När alla fått två kort väljer du om du vill ha fler kort, eller avstå. Du kan ta ytterligare kort tills du är nöjd, eller tills du blir tjock. Enligt Blackjack regler finns ingen gräns för hur många kort du tar. När spelarna gjort sina val vänder croupiern upp sitt dolda kort och väljer i sin tur att stanna eller ta fler. Croupieren måste dra kort upp till 16, och stanna vid 17 eller högre. Har du bättre kort, eller om croupieren blr tjock, så vinner du.

Kortspelet Blackjack regler

Detta behöver du känna till

Begrepp och alternativ i Blackjack regler: • Blackjack: Är vad du får du på hand om ditt totala kortvärde är 21. (Får croupieren blackjack samtidigt vinner du tillbaka din egen insats.) • Croupier/dealer: Personen som ansvarar för huset och delar ut kort under spelets gång. Din motspelare. • Hit/kort: När du ber om ytterligare kort. • Stand/stanna: När du väljer att inte ta emot fler kort. • Bust/tjock: När dina kort tillsammans överskrider talvärdet 21. • Split/splitta: Har du fått två kort med lika värde kan du välja att splitta dessa. Det innebär att spelar på två händer. Därför fördubblas även din insats. Härefter kan du välja hit/kort eller stand/stanna för båda händerna.

• Double down/dubbla: I vissa fall kan du välja att fördubbla din insats. Du får då ett kort till innan turen går till croupieren. Enligt Blackjack regler gäller oftast att du kan dubbla när dina två första kort får värdet 9, 10 eller 11. • Insurance/försäkring: Du kan köpa en försäkring mot halva beloppet av din insats, om croupieren drar ett Ess. Får denne blackjack, förlorar du insatsen men vinner dubbla din försäkring – plus minus noll. Får croupieren inte blackjack förlorar du försäkringen. • Surrender/ge upp: Tror du att du kommer förlora kan du ge upp möjligheten att vinna, mot hälften av insatsen.

Blackjack i praktiken – övning ger färdighet

Det sägs att repetition är all kunskaps moder, så läs igenom dessa Blackjack regler en eller ett par gånger till. Du kan också be någon förhöra dig. Men det som i slutändan ger bäst resultat är att öva. Spela spelet, följ reglerna och testa de olika alternativen. Förbättra handen med fler kort, stanna, bli tjock, testa att splitta och spela med två händer, våga dubbla någon gång, ta en försäkring när croupieren drar ett ess och ge upp när du kan rädda halva insatsen. Med koll på Blackjack regler och praktisk erfarenhet kan du börja fatta strategiska beslut, och öka dina chanser att bli en vinnare. Lycka till med spelet!